Call us

Sint-Vincentius | Over ons

Altijd welkom

Het woonzorgcentrum Exalta | Sint-Vincentius is een huis waar ouderen vast of tijdelijk wonen en waar familie, vrienden en buren altijd welkom zijn.

Ons woonzorgcentrum is gelegen in een oase van groen, vlakbij de dorpskern van Zaffelare. Op hetzelfde terrein bevindt zich de kleuter- en basisschool ’De Wegwijzer’. Dit biedt heel wat kansen tot activiteiten en ontmoetingen. Ons huis is werkelijk doordrongen van het dorpsleven. Cliënten vullen hun vrije tijd in met een gevarieerd aanbod van animatie en uitstappen, het wandelen in de open groene ruimte, het keuvelen in de cafetaria met bezoekers en zoveel meer.

Exalta | Sint-Vincentius biedt de volgende diensten aan: een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf en een groep van assistentiewoningen.

Er zijn geen bezoekuren: iedereen is altijd welkom!Even terug in de tijd

Exalta | Sint-Vincentius is van oorsprong een initiatief van de congregatie Zusters van Liefde Jezus en Maria. Pieter Jozef Triest legde de kiem hiervan in 1803 in Lovendegem, nabij Gent. Sindsdien ontplooiden de zusters een uitgebreid netwerkt van activiteiten, over de grenzen van landen en continenten heen.

In 1815 namen de eerste zusters hun intrek in de huisjes naast de kerk van Zaffelare. Vrij snel werden er ouderen opgenomen en groeide deze zorg uit tot wat wij momenteel kennen als het woonzorgcentrum. Het oude rusthuis werd verlaten in 1981.

In 1989 werd de afdeling voor de zustergemeenschap gebouwd conform de rusthuisnormen. Dit huis staat ook open voor zorgbehoevende religieuzen van andere congregaties.

In 1990 bouwde men een nieuwe polyvalente zaal en werd de vroegere polyvalente zaal omgevormd tot een grote kapel.

In 2016 werden plannen gemaakt om de bestaande gebouwen te vervangen door een nieuwbouw. De eerste steenlegging vond plaats in 2019 en in februari 2021 verhuisden we naar het nieuwe woonzorgcentrum.


edit afsluiten