Call us

Gebundelde krachten

Sterk door vertrouwen

Sedert 1 september 2022 bundelen Conecto vzw en Exalta vzw de krachten om beter te kunnen inspelen op de toekomstige uitdagingen binnen de ouderenzorg en de zorg voor personen met een beperking. Onder de naam ‘Confidea vzw’ zetten beide vzw’s zich voortaan samen in voor toekomstbestendige zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen. Samenwerken kan maar succesvol zijn indien er een sterk vertrouwen is tussen alle partijen. De baseline ‘Sterk door vertrouwen’ benadrukt deze visie.


edit afsluiten