Call us

Jij telt

Visie

Exalta vzw biedt op een buurtgerichte manier betrouwbare ondersteuning, zorg en woongelegenheid aan mensen die dit (tijdelijk) nodig hebben vanwege een beperking of verminderde zelfredzaamheid. Daarbij heeft de cliënt de regie in handen. Onze dienstverlening is gestoeld op de mogelijkheden en de behoeften van de cliënt. Exalta vzw biedt ondersteuning in het creëren van een thuis in woongelegenheden voor vast of tijdelijk verblijf.

Vanuit een rijke pluralistische en christelijke historiek zet Exalta vzw in op de waarden: kwaliteit, evenwaardigheid, integriteit, transparantie en gastvrijheid.

Exalta vzw overstijgt de muren van de wooncentra en werkt in de maatschappij. Met als kernopdracht ondersteuning voor ouderen en mensen met een beperking, richt Exalta vzw zijn blik expliciet op de regio’s waarin de wooncentra gelegen zijn. Binnen deze regio’s zetten we actief in op intersectorale samenwerking.

Exalta vzw geeft mensen kansen. Vanuit een sterk geloof in de talenten van medewerkers en vrijwilligers zetten we in op persoonlijke groei en teamontwikkeling. Elke medewerker is uniek en heeft een stem in de organisatie. Onze medewerkers zijn de basis voor een goede woon- en werkomgeving en geven kleur aan Exalta vzw.

Binnen Exalta vzw versteken we elkaar door kennis en expertise te delen en werken we aan de realisatie van de gezamenlijke missie met aandacht voor de identiteit van elk wooncentrum.

Bij Exalta vzw zit je als cliënt achter het stuur; je blijft zoveel mogelijk en zoveel als je wenst de regie behouden van je leven, “jij telt in alles wat we doen”.Onze waarden

BLIJVEN VERBETEREN / KWALITEIT

We stimuleren elkaar om steeds beter te doen, we streven naar maximale kwaliteit. We doen dit op een systematische manier.

EVENWAARDIGHEID

Elke persoon is uniek en evenwaardig. Waardering en respect voor wat iemand is of doet, maken deel uit van onze basishouding. In deze opvatting past een participatieve stijl die mensen betrekt.

INTEGER

Onze organisatie staat voor waarden. We belijden ze niet alleen, we voegen ook de daad bij het woord.

TRANSPARANTIE

Dialoog is een instrument om een klimaat van betrokkenheid te creëren. Niet elk probleem is oplosbaar, wel bespreekbaar. Transparantie in beleid en werking geeft vertrouwen aan alle stakeholders.

GASTVRIJ

We streven ernaar dat drempels laag zijn en dat beschikbaarheid vanzelfsprekend is. Afstanden zijn klein, vriendelijkheid en hartelijkheid kenmerken onze omgang.Onze missie

"Overtuigd van de kracht van mensen verbetert Exalta vzw de kwaliteit van wonen en leven van zijn cliënten."


edit afsluiten