Call us

Sint-Jozef | Wonen & leven

Woonzorgcentrum

In ons woonzorgcentrum wonen 115 ouderen op een individuele kamer. Er is één tweepersoonskamer op de gelijkvloerse afdeling. Indien er nood is aan wonen met toezicht, bv. bij personen met dementie, dan hebben wij een aangepaste omgeving voor 45 cliënten. Er zijn vijf kamers in een aparte eenheid, Blaisanthuis, bestemd voor personen met jongdementie die woon- en zorgondersteuning nodig hebben.

Alle kamers zijn uitgerust met een hoog-laag bed, een nachtkastje, een tafel, een stoel en een zetel. Elke kamer beschikt daarnaast over een afzonderlijk sanitair gedeelte (toilet, wastafel, spiegel). Er is een oproepsysteem (aan het bed en in het toilet) en een aansluitingsmogelijkheid voor TV en telefoon. In samenspraak met de verantwoordelijken is er de mogelijkheid om met eigen meubilair de kamer een huiselijk accent te geven.
bekijk hier onze huiskrant

Werking voor personen met jongdementie

Ons centrum voor dagverzorging de Blaisant en woonunit Blaisanthuis voor jonge mensen met dementie zijn beiden onderdeel van Exalta | Sint Jozef. Vanuit onze werking bieden we integrale zorg en ondersteuning aan die een hoge menswaardigheid nastreeft en waar ruimte gemaakt wordt voor zingeving. Hiervoor baseren we ons op het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie.

We bieden persoonsgerichte zorg aan, waarbij we onze cliënten respecteren als mensen met een unieke identiteit. We houden rekening met hun levensgeschiedenis en zien hen als burgers die rechten hebben en keuzes kunnen maken. Respect voor privacy en autonomie kenmerkt onze basishouding.

Onze cliënten, mantelzorgers en medewerkers van de verschillende teams vormen samen partners in de zoektocht naar optimale ondersteuning en stemmen regelmatig met elkaar af. 
We trachten het sociaal netwerk van de cliënt te verbreden en organiseren ook geregeld activiteiten voor mantelzorgers. We staan open voor elke persoon die een beroep doet op ons en behandelen iedereen als gelijkwaardig.

De activiteiten zijn afgestemd op jonge personen met dementie die vaak nog fysiek actief zijn, bv. dagdagelijkse huishoudtaken (boodschappen doen, koken, afwassen, ...) maar ook sporten (stappen, fietsen, zwemmen, joggen, …), tuinieren en culturele activiteiten (film, museumbezoek, theater, …).
Heb je een specifieke hobby? Samen verkennen we de mogelijkheden.

We bieden warmte in de zorg. Nabijheid, veiligheid en geborgenheid zijn belangrijk voor onze cliënten. We zijn gastvrij en zorgen voor een sfeervolle, huiselijke en herkenbare omgeving.

Op basis van de levensgeschiedenis, de interesses van de cliënt en rekening houdend met de cohesie binnen de groep gaan we met aandacht en in dialoog op zoek naar zinvolle actieve dagbesteding.
We wensen onze cliënten op verschillende domeinen te stimuleren met het oog op welbevinden, het onderhouden van vaardigheden en zelfontplooiing.

Tenslotte zijn we van mening dat de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning wordt verbeterd door eerlijkheid en transparantie, en door een open dialoog met alle betrokkenen. De mening van elk individu telt.Centrum voor kortverblijf

Binnen het woonzorgcentrum hebben wij de mogelijkheid om zes personen gedurende een korte tijd een goede huisvesting en verzorging aan te bieden in ons centrum voor kortverblijf. Het betreft een kamer met douche, ijskast, kluis en TV. Twee van deze kamers bevinden zich op de eenheid wonen met verhoogd toezicht, bv. voor personen met dementie. Deze twee woongelegenheden hebben geen douche op de kamer.

De cliënten van het centrum voor kortverblijf krijgen dezelfde dienstverlening als de cliënten van het woonzorgcentrum.

Omwille van de wettelijke beperkingen kan men jaarlijks tot 60 dagen aaneensluitend van kortverblijf genieten en in totaal maximum 90 dagen op jaarbasis.

Centrum voor dagverzorging

Het centrum voor dagverzorging Exalta | De Blaisant biedt ouderen de mogelijkheid om een aangename dag te beleven en anderen te ontmoeten. Indien nodig worden hulp, toezicht en verzorging geboden.

Wij richten ons naar ouderen die nog thuis wonen, maar fysisch zorgbehoevend zijn of lijden aan dementie. Hierdoor krijgt de mantelzorger de kans om even op adem te komen en zichzelf wat vrije tijd te gunnen. Op deze manier kan de oudere langer in zijn vertrouwde thuisomgeving blijven wonen. Ook sociaal vereenzaamde ouderen behoren tot de doelgroep.

Dagopvang is mogelijk van maandag tot vrijdag tussen 9 tot 17 uur. In overleg met de cliënt en/of mantelzorger wordt besproken hoe frequent en op welke dagen de opvang voorzien wordt.

Cliënten staan zelf in voor het vervoer of kunnen gebruik maken van het georganiseerde vervoer met een aangepaste liftbus.


Tarieven

Woonzorgcentrum

€ 67,81/dag voor een eenpersoonskamer

€ 73,80/dag voor een grote kamer met douche

€ 67,81/dag voor een tweepersoonskamer, per persoon

Inbegrepen: niet-alcoholische dranken bij de maaltijden, basis verzorgingsmateriaal en incontinentiemateriaal

Centrum voor kortverblijf

€ 75,37/dag voor een eenpersoonskamer

Inbegrepen: niet-alcoholische dranken bij de maaltijden, basis verzorgingsmateriaal en incontinentiemateriaal

Centrum voor dagverzorging

€ 19,26 voor een halve dag

€ 28,25 voor een volledige dag

€ 2,50 voor een avondmaal om mee te nemen

Vervoer (per rit):
€ 2,50              < 5 km
€ 3,75              tussen 5 en 10 km
€ 5,00              > 10 kmedit afsluiten