Morgenster woonzorgcentrum | Over ons | Exalta vzw
Call us

Morgenster | Over ons

Altijd welkom

Het woonzorgcentrum Exalta | Morgenster is een huis waar ouderen vast of tijdelijk wonen en waar familie, vrienden en buren altijd welkom zijn.

Het woonerf Morgenster ligt in een mooie, groene parkomgeving op hetzelfde domein als de vroegere polikliniek van AZ Alma te Sijsele. De kleuren van het park zijn terug te vinden in de inrichting van de woongedeeltes. Cliënten vullen hun vrije tijd in met een gevarieerd aanbod van animatie en uitstappen, het wandelen in de bosrijke omgeving, het keuvelen in de Bistro met bezoekers en zoveel meer.

Exalta | Morgenster biedt de volgende diensten aan: een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf, een centrum voor dagverzorging en een groep van assistentiewoningen.

Er zijn geen bezoekuren: iedereen is altijd welkom!Even terug in de tijd

Woonzorgcentrum Exalta | Morgenster is van oorsprong een initiatief van de congregatie Zusters van Liefde Jezus en Maria. Pieter Jozef Triest legde de kiem hiervan in 1803 in Lovendegem nabij Gent. Sindsdien ontplooiden de zusters een uitgebreid netwerk van activiteiten, over de grenzen van landen en continenten heen.
De geschiedenis van Exalta | Morgenster is sterk verbonden met de geschiedenis van AZ Alma (het vroegere Elisabeth Ziekenhuis en later de polikliniek van AZ Alma).
In 1929 werd het oorspronkelijke gebouw op de huidige site gebouwd en ingericht als sanatorium.

Eind 1996 verhuisden 20 ouderen uit het ziekenhuis naar kloosterhuis ’huize Morgenster’, dat gebouwd was voor zieke en zorgbehoevende zusters van de zustergemeenschap. De 12 overige personen waren de zorgbehoevende zusters die reeds woonachtig waren in ’huize Morgenster’. Begin 1997 was de officiële opstart van RVT Morgenster realiteit: een rusthuis met een capaciteit van 32 woongelegenheden.

De officiële opening van de eerste fase van het nieuwe woonzorgcentrum Morgenster vond plaats in 2009 - een nieuwe vleugel met 30 woongelegenheden - waardoor er 62 cliënten gehuisvest konden worden. Hiervan wonen 34 cliënten binnen een eenheid 'wonen met verhoogd toezicht'.

In een volgende fase werd een tweede vleugel met 33 kamers woonzorgcentrum en 5 kamers kortverblijf gebouwd, een spiegelbeeld van de vleugel van 2009. Eind 2014 verhuisden de cliënten van het oude gedeelte naar deze nieuwe vleugel. Zo zijn er nu twee eenheden 'wonen met verhoogd toezicht' beschikbaar.
Tegelijk met fase 2 startte de bouw van het Keizershof, een groep van 32 assistentiewoningen. Sinds 2015 worden deze woningen verhuurd.

De oude vleugel van het woonzorgcentrum werd afgebroken en de resterende ruimtes werden omgebouwd tot een centrum voor dagverzorging, ’t Park, dat sinds begin 2016 operationeel is..


edit afsluiten