Focus Plus | Over ons | Exalta vzw
Call us

Focus-Plus | Over ons

Een blik op het verleden en de toekomst

Het Focus-idee komt oorspronkelijk uit Zweden en staat op naam van professor Brattgard. Hij was zelf rolstoelpatiënt en zijn toekomstvisie was dat mensen met een fysieke beperking onafhankelijk, vrij en zelfstandig konden leven. Focus Gent integreerde  dit basisidee volledig in zijn werking

MS-patiënten hebben specifieke noden, maar de behoefte aan zelfstandig wonen is universeel. De MS-Liga was initiatiefnemer voor het project zelfstandig wonen Hove te Donc in Maldegem. In een latere fase werd de doelgroep van Hove Te Donc vzw verruimd naar alle fysieke beperkingen. In 2015 zijn Focus Gent en Hove te Donc gefusioneerd en werd Focus-Plus een groep van diensten “zelfstandig wonen”.

Perspectief 2020 en het invoeren van de persoonsvolgende financiering daagt organisaties uit om zichzelf opnieuw uit te vinden. We zijn deze uitdaging aangegaan en sloten ons aan bij de zorggroep Exalta.

Met verenigde krachten zetten we in op de toekomst. Wij zijn er klaar voor!
Ons team

Een gemotiveerd en professioneel ADL-team staat 24/7 klaar om onze cliënten te ondersteunen bij de activiteiten van het dagelijkse leven. Als gebruiker formuleer je op een respectvolle manier de hulp die je nodig hebt rechtstreeks aan onze assistenten.

Onze ervaren medewerkers zullen je bijstaan waar nodig en indien mogelijk mee helpen zoeken naar hulpmiddelen en alternatieven zodat je jouw leven zo autonoom mogelijk vorm kunt geven.

Voor elk lid van ons team vormen communicatie, respect en dialoog naar gebruikers, collega's en onze organisatie toe de basisprincipes van de dagelijkse werking binnen Focus-Plus.
edit afsluiten