Sint-Jozef Woonzorgcentrum | Over ons | Exalta vzw
Call us

Sint-Jozef | Over ons

Altijd welkom

Het woonzorgcentrum Exalta | Sint-Jozef is een huis waar ouderen vast of tijdelijk wonen en waar familie, vrienden en buren altijd welkom zijn.

Wij zijn gelegen in het historische centrum, waardoor de adem van de Gentse binnenstad voelbaar is in al onze activiteiten. De huiselijke en warme sfeer typeert dit huis. Cliënten vullen hun vrije tijd in met een gevariëerd aanbod van animatie activiteiten, uitstapjes, het vertoeven in de groene binnentuinen, het beluisteren van de huisradio, bezoekjes en zoveel meer.

Exalta | Sint-Jozef biedt de volgende diensten aan: een woonzorgcentrum, een woonunit voor jonge mensen met dementie, een centrum voor kortverblijf en een centrum voor dagverzorging.

Er zijn geen bezoekuren: iedereen is altijd welkom!Even terug in de tijd

Exalta | Sint-Jozef is van oorsprong een initiatief van de congregatie Zusters van Liefde Jezus en Maria. Pieter Jozef Triest legde de kiem hiervan in 1803 in Lovendegem nabij Gent. Sindsdien ontplooiden de zusters een uitgebreid netwerk van activiteiten, over de grenzen van landen en continenten heen.
In het jaar 1936 kochten de Zusters van Liefde een terrein op het einde van de Molenaarsstraat grenzend aan het eigen domein, waar zich een katoenfabriek bevond (NV La Florida). Op dit domein werd een nieuw bejaardentehuis gebouwd en ingehuldigd in 1937. 'Sint-Jozef' was geboren.
In 1990 werd het rusthuis overgedragen van de vzw Zusters van Liefde naar de vzw Sint-Jozef. Praktisch betekende dit dat het rust- en verzorgingstehuis autonoom werd en los kwam te staan van het Sint-Vincentius ziekenhuis, waar het altijd mee verbonden was geweest.
In 1984 werd er besloten om een nieuw rustoord te bouwen en dit nieuwe gebouw werd begin 1995 ingehuldigd.
Ook het expertisecentrum dementie Paradox is in 1998 als regionaal dementie-informatie centrum ontstaan vanuit deze vzw Sint-Jozef. Pas in 2000 werd het ECD Paradox erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.
In 2010 werd de eerste steen gelegd voor een uitbreiding aan het bestaande woonzorgcentrum.
Het nieuwe centrum voor kortverblijf en het centrum voor dagverzorging "De Blaisant” werden eind 2011 ingehuldigd. Sinds eind 2019 is in het nieuwe deel van het woonzorgcentrum een aangepaste woonunit “Blaisanthuis” voorzien voor vijf jonge personen met dementie.edit afsluiten