Call us

Inbreuk melden

Wil je een vermoeden of vaststelling van wantoestanden of fraude binnen Exalta vzw melden? Dan kan je onderstaand contactformulier gebruiken.

De Europese Richtlijn 2019/1397 van 23 oktober 2019 en de Belgische klokkenluiderswet van 28 november 2022 schrijven voor dat een melder of klokkenluider op een veilige, vertrouwelijke en zelfs anonieme wijze een melding moet kunnen maken zonder vrees voor gevolgen of represailles.

Exalta vzw voorziet hieronder een meldpunt en behandelt dergelijke meldingen op een ernstige en integere wijze binnen de voorgeschreven termijn. Ik heb de klokkenluidersregeling gelezen en ga akkoord met de toepassing ervan.

Wens je een anonieme melding te doen?

 Ja
 Nee (vul dan hieronder jouw persoonlijke gegevens in)


Hoe zeker ben je van de overtreding?

 Ik ben zeker van de overtreding
 Ik heb een ernstig vermoeden


Uitgebreide omschrijving van de klacht


Voornaam
Naam
E-mail
Gsm of telefoonnummer

Waar vond de inbreuk plaats? *


Wanneer vond de inbreuk plaats? *


Wie zijn de betrokken personen? *


Wat is de impact van de inbreuk (voor Exalta of de betrokken personen)? *

* verplicht in te vullen
edit afsluiten