Call us

Onze projecten

Project 'Aurora'

Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de zorgsector is niet nieuw, maar de nood is op dit moment bijzonder prangend. Het Aurora project wil op een duurzame en ethisch onderbouwde manier werk maken van arbeidsmigratie.

Exalta vzw is samen met Mintus, vzw Curando uit West-Vlaanderen en vzw IVV (opleiding verpleegkunde) uit Gent initiatiefnemer. VDAB en het Agentschap Integratie & Inburgering gaven het traject mee vorm. Zo willen de partners een gedeeltelijk antwoord bieden op de heersende krapte op de arbeidsmarkt. In nauwe samenwerking met lokale parnters worden in de deelstaat Kerala in India verpleegkundigen gerekruteerd. In overleg met ODEPC, de ‘VDAB’ uit de Indiase regio Kerala, word een selectie georganiseerd voor geschoolde verpleegkundigen. Het Lourdes Hospital in Kochi, biedt de opleidingsfaciliteiten aan. 

Het Aurora-Project is op een ethische en duurzame manier vorm geven, in tegenstelling tot andere commerciële initiatiefnemers op de markt. Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd aan de deelnemers, ze krijgen een loon volgens de geldende barema’s en hebben dezelfde rechten en plichten als andere collega’s. De verpleegkundigen beschikken allemaal over een reguliere werk- en verblijfsvergunning en bovendien wordt rekening gehouden met de economische situatie in hun thuisland. Deze arbeidsmigratie zal de lokale gezondheidssector in Kerala niet ontwrichten.

De werkgevers Exalta, Mintus en Curando bieden de Indiase ploeg een warm onthaal en goede omkadering. Ze krijgen tegen betaling degelijke huisvesting, er is begeleiding bij de administratie en coaching op de werkvloer. Een ethische commissie volgt het project van nabij op. Er wordt intussen een project uitgewerkt dat ook de ouderenzorg in Kerala, India, verder kan versterken. De werkgevers zijn bijzonder opgetogen dat ze de zorg met een internationale boost kunnen versterken en verduurzamen. Hier varen de woonzorgcentra en hun cliënten wel bij. Het is de bedoeling dat de medewerkers meerdere jaren in België blijven, al zijn ze daar contractueel niet toe verplicht. Wie dat wenst, kan na één jaar familieleden laten overkomen. Alle projectpartners zullen samen blijven inzetten op duurzame arbeidsmigratie.
Voor meer info contacteer Delphine Comijn via delphine.comijn@exalta.be

edit afsluiten