Call us
Voorziening: Sint-Jozef - 02/04/2024

Maag- en darminfectie

Bij enkele cliënten die verblijven op de afdeling Hoven (gelijkvloers), afdeling voor beschermd wonen, worden maag- en darmklachten vastgesteld. Deze cliënten hebben volgende symptomen: plotse diarree, braken en buikkrampen. Er bestaat een mogelijkheid dat het om een besmetting met het norovirus gaat. Er werden op voorschrift van onze Coördinerend en Raadgevend arts en conform de richtlijnen van het Departement Zorg, stalen genomen en naar het labo gebracht voor verdere diagnose. Wij zijn in afwachting van de resultaten. Op dit moment is er geen reden tot bezorgdheid, we brengen u op de hoogte van de maatregelen.  

Norovirusinfecties zijn de belangrijkste oorzaak van buikgriep wereldwijd en zijn zeer besmettelijk. Deze infecties zijn meestal goedaardige ziekten waarvoor geen bijzondere behandeling is vereist. Men moet wel goed opletten dat men voldoende vochtopneemt door water te drinken. De besmette cliënten worden klinisch en medisch nauwlettend opgevolgd. 

Wat kan ik doen? 
Overdracht van virale maag- en darminfecties kan voorkomen worden door het nemen van hygiënische maatregelen. Het is belangrijk om de handen steeds zorgvuldig te wassenna een toiletbezoek en voor het bereiden of eten van voedsel. Zorg ook voor het proper houden van toiletten en spoel door met een gesloten toiletbril.  

In het woonzorgcentrum worden er extra maatregelen getroffen conform de richtlijnen van het Departement Zorg om verdere besmetting te voorkomen.  

We evalueren deze maatregelen morgen 3 april 2024 en houden jou op de hoogte over het verdere verloop van de besmettingen en maatregelen.  
Als je vragen hebt, aarzel niet om het afdelingshoofd van de afdeling Hoven of de regiodirecteur aan te spreken.  

edit afsluiten