Bij Exalta willen we je als zorgvrager een optimaal leven laten leiden, en dit zo autonoom mogelijk. Je kan een beroep doen op omkadering door familie, vrienden en professionele zorgverstrekkers wanneer je dat nodig hebt. Bij Exalta is wonen meer dan wonen in een huis dat ‘zorg op maat’ aanbiedt. Jij zit als zorgvrager achter het stuur: je blijft zoveel mogelijk en zoveel als je wenst de regie behouden van je leven. Dit zal afhankelijk zijn van je gezondheid, maar los van je beperking of het verouderingsproces dat je doormaakt: “Jij telt in alles wat we doen”.

Met Exalta willen we de zorgkwaliteit naar het hoogste niveau tillen. We geven mensen het gevoel dat ze leven, door de manier waarop we ze begeleiden in de mogelijkheden die we hen elke dag bieden en de keuzes die ze elke dag maken. Een positief gevoel, want het versterkt het vertrouwen in henzelf en het maakt familieleden en vrienden gelukkig om hen zo te zien: goed in hun vel.

Woonzorgcentrum St-Jozef
Woonzorgcentrum St-Vincentius
Woonzorgcentrum Morgenster
Dagcentrum De Blaisant
Focus-Plus
Paradox